Kontakt

Máte záujem o spluprácu, poprípade máte otázky ?
Neváhajte nás kontaktovať.

Kontaktné údaje:

CAB Media s.r.o

Okružná 5, 054 01 Levoča
IČO: 46128948
DIČ: 2023261768
IČ DPH: SK 2023261768

Bankové spojenie:

Slovenská sporiteľňa, a. s.
5142664040/0900
IBAN:SK4309000000005142664040
SWIFT:GIBASKBX

Unicredit bank
1127712018/1111
IBAN: SK9211110000001127712018
SWIFT: UNCRSKBX

Telefón:

+421 904 424 400

Email:

info@toppribory.Sk
Pondelok – Piatok 10:00 – 16:00

Orgány dozoru:

Inšpektorát SOI pre Prešovský kraj
Obrancov mieru 6
080 01 Prešov 1

X